Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Pwyllgor Iechyd a Phartneriaethau Poblogaeth

Diben Pwyllgor Iechyd y Boblogaeth a Phartneriaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yw:

Ymgorffori gwerthoedd ein Bwrdd Iechyd a’r amcanion sydd wedi eu nodi yn ei Gynllun Tymor Canolig Integredig, sef:

  • Gwella ansawdd, diogelwch a phrofiad cleifion.
  • Diogelu a Gwella iechyd y boblogaeth.
  • Sicrhau bod y gwasanaethau sy’n cael eu darparu’n hygyrch ac yn gynaliadwy tua’r dyfodol.
  • Darparu llywodraethiant a sicrwydd cryf.
  • Sicrhau gofal a thriniaeth o werth da i’n cleifion yn unol â’r adnoddau sydd ar gael i’n Bwrdd Iechyd.

Bydd y Pwyllgor yn gwneud y canlynol:

  • Yn rhoi anghenion cleifion, gofalwyr a’r cyhoedd wrth graidd ei holl waith.
  • Yn sicrhau trefniadau priodol i oruchwylio’r gwaith o ddatblygu a gweithredu Cynllun Darparu Gofal Sylfaenol a Chymunedol sy’n cyd-fynd â’r cyfeiriad sydd wedi ei nodi yn y Cynllun Tymor Canolig Integredig.
  • Yn darparu cyngor amserol sy’n seiliedig ar dystiolaeth i’r Bwrdd ar sail angen lleol er mwyn helpu i gyflawni ei swyddogaethau a’i gyfrifoldebau.
  • Yn darparu sicrwydd i’r Bwrdd mewn perthynas â threfniadau’r BIP ar gyfer gwasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol.
  • Yn sicrhau bod gofal sylfaenol a chymunedol yn cael ei ddarparu yn unol â’r Safonau Iechyd a Gofal ar gyfer Gwasanaethau Iechyd yng Nghymru.
Cadeirydd y Pwyllgor:

Phil White

Y Pwyllgor Aelodau Annibynnol:

Keiron Montague
Dilys Jouvenat
Nicola Milligan
Maria Thomas

Cyfarwyddwr Arweiniol: 

Gareth Robinson, Prif Swyddog Gweithredu (Dros Dro)

Ysgrifenyddiaeth:

Gellir cysylltu Kathrine Davies drwy Kathrine.davies2@wales.nhs.uk neu 01443 744800.