Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Pwyllgor Monitro'r Ddeddf Iechyd Meddwl

Diben Pwyllgor Monitro’r Ddeddf Iechyd Meddwl Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yw sicrhau bod ein Bwrdd Iechyd yn bodloni holl ofynion Deddf Iechyd Meddwl 1983 (Fel y’i’ Diwygiwyd).

Bydd y Pwyllgor yn ystyried:

  • Sut mae’r swyddogaethau dirprwyedig o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yn cael eu harfer (er enghraifft gan ddefnyddio’r Archwiliad Blynyddol) ac yn unol â gofynion y ‘Cod Ymarfer’.
  • Gofynion hyfforddiant amlasiantaeth y sawl sy’n ymarfer y swyddogaethau (gan gynnwys trafod yr adroddiad hyfforddiant er sicrwydd).
  • Gweithredu Deddf 1983 yn ardal Cwm Taf Morgannwg.
  • Materion sy’n codi yn sgil gweithredu pŵer rhyddhau rheolwyr ysbytai.
  • Mecanwaith addas ar gyfer adolygu polisïau/protocolau amlasiantaeth mewn perthynas â Deddf 1983.
  • Tueddiadau a phatrymau’r defnydd o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.
  • Themâu archwilio traws-asiantaeth a noddi archwiliadau traws-asiantaeth priodol.
  • Gwersi a ddysgwyd yn sgil anawsterau wrth ymarfer yn ogystal â datblygu meysydd o arfer da.

Bydd y Pwyllgor hefyd yn datblygu adroddiad blynyddol i'w gyflwyno i'n Bwrdd Iechyd.

Cadeirydd y Pwyllgor:

Maria Thomas, Is-gadeirydd y Bwrdd Iechyd

Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:

Mel Jehu
James Hehir
Phil White

Cyfarwyddwyr Arweiniol:

Gareth Robinson, Prif Swyddog Gweithredu (Dros Dro)
Julie Denley, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl 

Ysgrifennydd:

Gellir cysylltu Kathrine Davies drwy Kathrine.Davies2@wales.nhs.uk neu 01443 744800.

Gweler manylion llawn rôl y Pwyllgor yn y Cylch Gorchwyl.

 

4 Tachwedd 2020
9 Chwefror 2021
5 Mai 2021
14 Awst 2021
3 Tachwedd 2021
Archif Pwyllgor Monitro Deddf Iechyd Meddwl