Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Pwyllgor Cronfeydd Elusennol

Diben Pwyllgor Cronfeydd Elusennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yw gwneud a monitro trefniadau ar gyfer rheoli cronfeydd ariannol y Bwrdd Iechyd.

Mae’r Pwyllgor Archwilio yn monitro’r cronfeydd elusennol yn rheolaidd ar ran yr Ymddiriedolwyr. Pan fydd yn briodol, bydd y pwyllgor yn rhoi cyngor i’r Bwrdd a’r Swyddog Atebol ynghylch lle mae’n bosib atgyfnerthu’r fframwaith sicrwydd a’i ddatblygu ymhellach, yn ogystal â sut mae’n bosib gwneud hynny.

Mae Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog y Cronfeydd Elusennol yn rhan o Reolau Sefydlog y Bwrdd Iechyd.

Cadeirydd y Pwyllgor:

Patsy Roseblade

Is-gadeirydd y Pwyllgor:

Nicola Milligan, Aelod Annibynnol

Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:

James Hehir
Dilys Jouvenat

Aelodau Gweithredol y Pwyllgor:

Paul Mears, Prif Weithredwr
Sally May, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid
Gareth Robinson, Prif Swyddog Gweithredol (Dros dro)

Cyfarwyddwyr Arweiniol: 

Sally May, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid

Ysgrifennydd:

Emma Walters, Rheolwr Llywodraethiant Corfforaethol — emma.walters@wales.nhs.uk neu 01443 744800.