Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Y Pwyllgor Taliadau a Thelerau Gwasanaeth

Diben y Pwyllgor Taliadau a Thelerau Gwasanaeth yw:

  • rhoi cyngor i’r Bwrdd ynglŷn â thaliadau a thelerau gwasanaeth ar gyfer y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwyr Gweithredol ac uwch-aelodau eraill o’r staff o fewn y fframwaith sydd wedi ei osod gan Lywodraeth Cymru
  • rhoi sicrwydd i’r Bwrdd mewn perthynas â threfniadau’r Bwrdd Iechyd ar gyfer taliadau a thelerau gwasanaeth, gan gynnwys trefniadau contractiol, i’r holl staff, yn unol â’r gofynion a’r safonau sy’n cael eu pennu ar gyfer GIG Cymru
  • cyflawni swyddogaethau penodol sydd wedi eu dirprwyo iddo gan y Bwrdd
Cadeirydd y Pwyllgor:

Marcus Longley

Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:

Pob un

Cyfarwyddwr Arweiniol: 

Paul Mears, Prif Weithredwr

Ysgrifennydd:

Georgina Galletly, Cyfarwyddwr Llywodraethu/Ysgrifennydd y Bwrdd – mae modd cysylltu â hi ar Georgina.Galletly2@wales.nhs.uk neu 01443 744800.