Neidio i'r prif gynnwy

Y Pwyllgor Taliadau a Thelerau Gwasanaeth

Diben y Pwyllgor Taliadau a Thelerau Gwasanaeth yw:

  • rhoi cyngor i’r Bwrdd ynglŷn â thaliadau a thelerau gwasanaeth ar gyfer y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwyr Gweithredol ac uwch-aelodau eraill o’r staff o fewn y fframwaith sydd wedi ei osod gan Lywodraeth Cymru
  • rhoi sicrwydd i’r Bwrdd mewn perthynas â threfniadau’r Bwrdd Iechyd ar gyfer taliadau a thelerau gwasanaeth, gan gynnwys trefniadau contractiol, i’r holl staff, yn unol â’r gofynion a’r safonau sy’n cael eu pennu ar gyfer GIG Cymru
  • cyflawni swyddogaethau penodol sydd wedi eu dirprwyo iddo gan y Bwrdd
Cadeirydd y Pwyllgor:

Emrys Elias, Cadeirydd

Jayne Sadgrove (Is-gadeirydd)

Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:

Pob un

Cyfarwyddwr Arweiniol: 

Hywel Daniel, Cyfarwyddwr Pobl

Georgina Galletly, Cyfarwyddwr Llywodraethiant Corfforaethol

Ysgrifennydd:

Wendy.Penrhyn-Jones, Pennaeth Llywodraethiant Corfforaethol a Gwaith y Bwrdd. Mae modd cysylltu â hi ar Wendy.penrhyn-jones@wales.nhs.uk neu 01443 744800.

Mae holl fanylion rôl y Pwyllgor i'w gweld yn y Cylch Gorchwyl
Dilynwch ni: