Neidio i'r prif gynnwy

Dyfodol Iach Maesteg

Dyfodol Iach Maesteg - mwy o gyfleoedd i chi ddweud eich dweud

Ym mis Mai, byddwn yn parhau i ymgysylltu mewn modd cadarnhaol â sefydliadau, gwleidyddion a thrigolion Cwm Llynfi wrth i gam nesaf ein rhaglen gyffrous Dyfodol Iach Maesteg ddechrau.

Casglwyd safbwyntiau yn helaeth ar ffyrdd o ddiwallu anghenion iechyd a gofal y boblogaeth leol yn well, gan gynnwys cynllun ar gyfer datblygu Ysbyty Cymunedol Maesteg yn y dyfodol. Dyma'r pum prif flaenoriaeth iechyd a gofal ar gyfer Cwm Llynfi.

Yn y cam nesaf hwn, byddwn yn:

  • Darparu diweddariad ar y cynllun diweddaraf ar gyfer ailddatblygu Ysbyty Cymunedol Maesteg; a
  • Clywed gan sefydliadau pwysig eraill yng Nghwm Llynfi sy'n cefnogi #DyfodolIach

Mae digwyddiad gwybodaeth i'r cyhoedd wedi'i gynllunio ar gyfer dydd Iau 25 Mai (6.30-8pm) yng Nghlwb Rygbi Maesteg. Cofrestrwch yma.

Ymunwch â'n sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #DyfodolIachMaesteg

Dilynwch ni: