Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Atal Twyll

Rydym yn gweithio gyda Gwasanaeth Gwrth-dwyll Cymru ac Awdurdod Gwrth-dwyll y GIG i adnabod a mynd i'r afael â thwyll yn ein sefydliad. Ein nod yw gweithio tuag at adeiladu a chefnogi diwylliant gwrth-dwyll o fewn y Bwrdd Iechyd.

Ein nod yw diogelu staff ac adnoddau'r GIG rhag twyll. Mae hyn yn golygu ein bod yn helpu i sicrhau bod ein hadnoddau’n cael eu defnyddio yn y ffordd gywir.