Neidio i'r prif gynnwy

Pryderon a Chwynion

Mae eich profiad o'n gwasanaeth yn bwysig i ni. Os ydych chi'n teimlo'n anfodlon â'r driniaeth neu'r gofal a gawsoch ar unrhyw adeg, mae gyda chi'r hawl i godi pryder ac rydyn ni'n croesawu cwynion a wneir yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Ni fydd gwneud cwyn yn y Gymraeg yn arwain at unrhyw oedi. Yn y lle cyntaf, os ydych chi'n teimlo y gallwch chi wneud hynny, codwch eich pryder gydag aelod o staff ar y pryd a byddan nhw'n gwneud eu gorau i'w unioni ar unwaith.

Dilynwch ni: