Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth Canser

Dyma ychydig o gyngor a chysylltiadau defnyddiol a gwybodaeth am Ganser i'ch helpu a'ch cefnogi chi, neu eich ffrindiau a'ch teulu.

Siarad â’ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol am ganser:

Paratoi ar gyfer triniaeth canser (rhagsefydlu)

Beth yw Rhagsefydlu (prehabilitation) - Ystyr rhagsefydlu yw paratoi ar gyfer triniaeth canser ym mha bynnag amser sydd gennych cyn iddi ddechrau. Rhaglen cymorth a chyngor ydyw sy’n cael ei defnyddio gan rai o ysbytai'r GIG. Mae'n cwmpasu tair rhan benodol o'ch iechyd. Gweler y ddolen am ragor o fanylion:

Cancer Research UK - Beth yw Rhagsefydlu?
Dilynwch ni: