Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Lles Gweithwyr

Mae'r dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd.

Amdanom ni

Wedi’i sefydlu yn 2020, mae’r Gwasanaeth Profiad a Lles Gweithwyr ar gael i bawb sy’n gweithio i BIP CTM a’i nod yw cefnogi lles emosiynol, corfforol ac ariannol staff a gwneud CTM yn lle gwych i weithio. Rydym yn wasanaeth annibynnol, cyfrinachol, ac rydym yn gwbl ar wahân i'r tîm Iechyd Galwedigaethol neu'r tîm Gwasanaethau Pobl.

Ymrwymiad CTM i les staff

Rydyn ni’n credu bod Lles yn fwy na deimlo'n sâl. Mae'n cynnwys mwynhau bywyd, bod â phwrpas, perthnasoedd cadarnhaol ag eraill, derbyn ein hunain a theimlo mewn rheolaeth. Mae’n rhywbeth y mae angen ei feithrin yn rhagweithiol bob dydd i atal problemau rhag codi.

I helpu gyda hyn rydym yn darparu ystod eang o wasanaethau sy'n cyfateb i lefel yr anhawster y mae staff yn ei chael. Os ydych yn iach, gallwn eich cefnogi i gadw'n iach.

Os ydych chi'n cael trafferth neu'n dechrau cael trafferth, rydyn ni yno i chi hefyd. Rydym yn darparu rhai o'r rhain ein hunain, ac yn comisiynu eraill gan ddarparwyr megis Vivup, ein llinell gymorth rhad ac am ddim dros y ffôn a'n gwasanaeth cwnsela. Mae manylion am bopeth sydd ar gael tua diwedd y dudalen hon.

VIVUP

Os oes angen cymorth arnoch i ddelio â materion personol, mae BIPCTM yn ariannu mynediad i linell gymorth a gwasanaeth cwnsela rhad ac am ddim i staff. Siaradwch yn gyfrinachol â chwnselwyr cwbl gymwys ac arbenigwyr cymorth 24/7 i drafod unrhyw bryderon emosiynol.  Mae popeth sy’n cael ei drafod yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

I gael mynediad, ffoniwch 03303 800658.

Sut i gael mynediad at ein gwasanaethau?

Os hoffech wneud cais am unrhyw gymorth neu os hoffech fynychu unrhyw un o gynigion hyfforddiant y Gwasanaeth Lles, defnyddiwch y ddolen uchod i ddweud wrthym pa wasanaeth yr hoffech ei gyrchu.

Sylwch, os oes angen cwnsela arnoch (heblaw am Therapiau Seiliedig ar Waith) cysylltwch â Vivup drwy ffonio 03303 800658.

Dolenni cyflym i'r gwasanaethau sydd ar gael

Dilynwch ni: