Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Y Pwyllgor Pobl a Diwylliant

Rôl y Pwyllgor Pobl a Diwylliant yw rhoi cyngor i’r Bwrdd parthed pob mater sy’n ymwneud â gwaith ein Bwrdd Iechyd o gynllunio’r staff a’r gweithlu. Mae’r Pwyllgor hefyd yn helpu i wella’r amgylchedd sy’n cynorthwyo ac yn gwerthfawrogi’r staff. Y nod yw ennyn talent a meithrin gallu unigolion a thimau i arwain, gan gydweithio i hybu’r diwylliant dymunol drwy’r holl gwasanaeth iechyd. Bydd hyn yn darparu gofal iechyd gwell a diogelach i gleifion.

Mae’r Pwyllgor hefyd yn rhoi cyngor a sicrwydd i’r Bwrdd parthed cyfeiriad datblygiad sefydliadol a strategaethau perthnasol eraill, yn ogystal a’r gwaith o’u cyflawni. Nod hyn yw sbarduno gwelliant parhaus.

Cadeirydd y Pwyllgor:

Dilys Jouvenat, Aelod Annibynnol

Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:

Mel Jehu
Nicola Milligan (Is-gadeirydd)
Lynda Thomas

Cyfarwyddwyr Arweiniol: 

Hywel Daniel, Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol (Dros dro)

Ysgrifennydd:

Kathrine Davies, Rheolwr Llywodraethiant Corfforoaethol - kathrine.davies2@wales.nhs.uk - 01443 744810

Mae holl fanylion rôl y Pwyllgor yn y Cylch Gorchwyl.