Neidio i'r prif gynnwy

Barod am Haf

Wrth baratoi ar gyfer haf o hwyl, mae’n bosib y byddwn chi’n pacio popeth welwch chi, waeth ble fyddwch chi’n mynd ar eich anturiaethau 

Yma yn BIP CTM rydym am roi help llaw i chi gyda'r cynllunio a'r paratoi; ac felly rydym wedi llunio'r canllaw cyflawn i chi ar gyfer cael haf o hwyl gan aros yn ddiogel ac yn iach. 

O wybodaeth am beth i’w wneud ynglyn â phigiadau a brathiadau, i gyngor ar dywydd poeth a chymorth o ran eich lles, mae gennym ni lond gwlad o wybodaeth yn barod i’ch cadw chi a’ch ffrindiau/teulu’n ddiogel ac yn iach wrth i chi greu’r atgofion hollbwysig hynny. 

Rhannwch eich stori ar Facebook, Twitter, Instagram neu Tik Tok a dywedwch wrthym ni sut rydych chi'n cadw'n ddiogel, yn iach ac yn #BarodAmHaf yr haf hwn. 

Cliciwch ar y lluniau isod i ddarllen mwy am bob pwnc. 

Cadw’n Ddiogel yn ystod yr Haf 

Ble Gallwch Chi Gael Cymorth 

Lles Corfforol

Lles Corfforol - Teithio Llesol

Lles Corfforol - Gweithgaredd Corfforol

Lles Meddyliol

Lles Meddyliol - Cefnogaeth Ar-lein i Blant a Phobl Ifanc

Cymorth Cymunedol

Cymorth Cymunedol - Yn Eich Ardal

Cymorth Cymunedol - Digwyddiadau

Cefnogaeth Gymunedol - Cymorth Pellach

Rhaglenni a Gwasanaethau

Dilynwch ni: