Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Pwyllgor Digidol a Data

Diben y Pwyllgor yw rhoi cyngor a sicrwydd i’r Bwrdd wrth gyflawni ei gyfrifoldebau. Bydd yn ystyried ansawdd, cywirdeb a diogelwch gwybodaeth a data, yn ogystal â’r gallu i gael mynediad iddynt a’u defnyddio mewn modd priodol. Bydd hyn yn helpu i wella iechyd ac i ddarparu gofal iechyd o ansawdd uchel.

Mae’r Pwyllgor yn ceisio sicrwydd (ar ran y Bwrdd) mewn perthynas â’r trefniadau ar gyfer rheoli a diogelu gwybodaeth yn briodol ac yn effeithiol (gan gynnwys gwybodaeth am gleifion a gwybodaeth bersonol), a hynny yn unol â chyfrifoldebau deddfwriaethol a rheoliadol. Yn ogystal â hynny, mae’n rhoi cyngor a sicrwydd i’r Bwrdd mewn perthynas â chyfeiriad strategaethau digidol a data a’r gwaith o’u cyflawni, er mwyn ysgogi gwelliant parhaus a hybu gofal iechyd wedi’i alluogi’n ddigidol i gyflawni amcanion cynlluniau’r Bwrdd Iechyd.

Cadeirydd y Pwyllgor:

Ian Wells, Aelod Annibynnol

Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:

Jayne Sadgrove
James Hehir
Dilys Jouvenat

Cyfarwyddwyr Arweiniol:

Nick Lyons, Cyfarwyddwr Meddygol, Gwarcheidwad Caldicott
Clare Williams, Cyfarwyddwr Cynllunio, Perfformiad a Phartneriaethau (Cyfarwyddwr Arweiniol TG)
Georgina Galletly, Cyfarwyddwr Llywodraethiant/Ysgrifennydd y Bwrdd. 

Ysgrifennydd:

Wendy Penrhyn-Jones  01443 744914

Gweler manylion llawn rôl y Pwyllgor yn y Cylch Gorchwyl.

 

12 Gorffennaf 2021
15 Rhagfyr 2020
11 Mawrth 2021
14 Hydref 2021
25 Ionawr 2022
Archif Pwyllgor Digidol a Data