Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Pwyllgorau

 

 

 

Fforymau Cynghori’r Bwrdd

 

 

Uwch Bwyllgorau Eraill

 

Lle alla i gael gwybod mwy am y pwyllgorau hyn?

Gallwch ofyn cwestiwn i’r Bwrdd trwy e-bostio CTM_BoardMember@wales.nhs.ukneu gallwch weld ein Cyfarwyddiadau a’n Rheolau Sefydlog, sy’n cynnwys y Cylch Gorchwyl a’r Trefniadau Gweithredu ar gyfer pob un o’n cyfarfodydd o Bwyllgorau’r Bwrdd. Gallai Adroddiadau Blynyddol ein pwyllgorau fod yn adnodd defnyddiol o wybodaeth i chi hefyd: