Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cwm Rhondda

Ysbyty Cwm Rhondda
Heol y Betrisen
Llwynypia
CF40 2LX

 

Rhif ffôn: 01443 430022 
Cofiwch fod croeso i chi siarad Cymraeg gyda ni.

Mae'r Uned Mân Anafiadau ar agor o 8.30am - 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Gellir trin y canlynol yn yr Uned:

 • Toriadau a mân losgiadau
 • Ysigiadau a straen
 • Anafiadau i'r coesau a’r breichiau
 • Dadleoli bysedd a bysedd traed
 • Anafiadau i'r pen ac anafiadau i'r wyneb heb golli ymwybyddiaeth ac nid yw'r claf yn cymryd meddyginiaeth gwrthgeulo (teneuo gwaed).
 • Anafiadau i'ch gwddf/cefn, lle gallwch symud heb unrhyw binnau bach yn eich breichiau neu'ch coesau
 • Corffynnau estron yn y llygaid, y clustiau a'r trwyn
 • Anafiadau sydd heb dreiddio i'r llygaid a'r glust
 • Anafiadau Wal y Frest
 • Brathiadau (pryfetach, anifail)
 • Pigiadau pryfed
 • Fel arall, gwiriwch GIG 111 Cymru am wybodaeth am wasanaethau addas yn eich ardal chi.

Dilynwch ni: