Neidio i'r prif gynnwy

Llyfrgelloedd CTM

Mae Llyfrgelloedd Cwm Taf Morgannwg yn cynnwys tair llyfrgell, un wedi’i lleoli yn Ysbyty’r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful, un yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant ac un arall yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn ogystal â darparu mynediad i ystod o lyfrau, cyfnodolion ac e-adnoddau cenedlaethol, rydym hefyd yn darparu mynediad i adnoddau lleol:

 • E-gylchgronau
 • Casgliadau e-lyfrau: Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Adolygiadau Cyflym a Chanllawiau Ymarferol
 • UptoDate 
 • Teledu anatomeg
 • Casgliad llyfrau lles
 • BMJ onExamination
 • Dosbarth Meistr Meddygol

Rydym hefyd yn darparu:

 • Ardaloedd Astudio
 • Mynediad i Gyfrifiaduron Personol
 • Benthyg Gliniadur (defnyddio yn y Llyfrgell)
 • Peiriannau Argraffu
 • Peiriannau sganio
 • Gwasanaeth cyflenwi rhwng llyfrgelloedd (ar gyfer llyfrau/cyfnodion nad ydynt ar gael yn Llyfrgelloedd CTM)
 • Chwiliadau Llenyddiaeth
 • Gwasanaeth crynodeb tystiolaeth

Darperir hyfforddiant ar:

 • Sut i ddefnyddio'r Llyfrgell
 • Sut i ddod o hyd i erthyglau cyfnodolion trwy gronfeydd data meddygol
 • Arfarniad Beirniadol: Cyflwyniad
 • Myfyrio

Gall yr holl weithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a'r holl fyfyrwyr ar leoliad yn y bwrdd iechyd ddefnyddio Llyfrgelloedd CTM.

Ni all cleifion gael mynediad uniongyrchol at ein gwasanaethau

Oriau Agor
PCH Llun-Gwener 9am – 5pm
RGH Llun-Gwener 9am – 5pm
POW Llun-Gwener 9am – 5pm

Mae mynediad 24 awr ar gael. Cysylltwch â staff y Llyfrgell i gael gwybod sut i gofrestru.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gellir benthyca hyd at 10 llyfr. Mae benthyciadau ar gael naill ai am 4 neu 2 wythnos fel arfer. Unwaith y byddant wedi'u benthyca, gellir adnewyddu llyfrau hyd at 3 gwaith. Gellir adnewyddu llyfrau naill ai ar-lein, dros y ffôn, drwy e-bost neu wyneb yn wyneb.

I bori drwy'r hyn sydd ar gael yn Llyfrgelloedd CTM, gallwch chwilio ein catalog. Gallwch gyfyngu eich chwiliad i naill ai RGH neu PCH neu POW, gan ddefnyddio'r terfynau ar ochr dde'r sgrin.

Cysylltwch â staff y Llyfrgell, os gwelwch yn dda, os hoffech archebu sesiwn Cynefino â’r Llyfrgell, neu i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau a'n cyfleusterau.

Ewch i https://www.nhswls.org/ i gael manylion am Lyfrgelloedd GIG Cymru a'r gwasanaethau a ddarparwn.

Cysylltu â ni

Ysbyty Tywysog Siarl (PCH)
Library.princecharles@wales.nhs.uk 
01685 728251 

Ysbyty Brenhinol Morgannwg (RGH)
Library.royalglamorgan@wales.nhs.uk 
01443 443443 est 74470 

Ysbyty Tywysoges Cymru (POW)

Library.bridgend@wales.nhs.uk  

01656 753610 

 

Dilynwch ni: