Neidio i'r prif gynnwy

Y ffordd orau o amddiffyn eich hun a'ch anwyliaid yw drwy fanteisio ar y brechlynnau sy’n cael eu cynnig ar gyfer y Ffliw a Covid-19.

Y Ffliw

Mae'r ffliw yn fwy tebygol o fod yn ddifrifol os oes cyflwr iechyd hirdymor gyda chi, neu os ydych chi’n feichiog neu'n hŷn. Yn gyffredinol, mae’r rheiny sy’n wynebu risg uchel o COVID-19 hefyd yn wynebu risg uwch o fynd yn sâl iawn gyda'r ffliw.

Cliciwch yma i gael gwybod sut gallwch chi gael eich pigiad ffliw

Pigiad Atgyfnerthu’r Hydref rhag COVID-19

Rydyn ni’n cynnig cyfle i bawb sy'n gymwys i gael pigiad atgyfnerthu'r hydref.

Cliciwch yma i gael gwybod sut gallwch chi gael eich pigiad atgyfnerthu COVID-19

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am ein Rhaglen Frechu COVID-19

Dilynwch ni: