Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Y Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid

Mae’r Pwyllgor yn rhoi cyfle priodol i adolygu a chraffu’n fanwl ar faterion sy’n ymwneud â chynllunio, perfformiad a chyllid na fyddai’n bosib mewn cyfarfodydd o’r Bwrdd.

Bydd y Pwyllgor yn sicrhau bod ymyriadau amserol ar sail tystiolaeth yn digwydd er mwyn hwyluso’r gwaith o wella perfformiad. Mae hynny’n galluogi ein Bwrdd Iechyd i fodloni gofynion a chyrraedd safonau sy’n cael eu pennu ar gyfer GIG Cymru, ac fel y’u hamlinellwyd yng Nghynllun Tymor Canol Integredig 3 Blynedd y Bwrdd.

Cadeirydd y Pwyllgor:

Mel Jehu

Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:

Paul Griffiths
Nicola Milligan
Ian Wells
Phil White

Cyfarwyddwyr Arweiniol: 

Clare Williams, Cyfarwyddwr Cynllunio a Phartneriaethau (Dros dro)
Steve Webster, Cyfarwyddwr Cyllid a Chaffael

Ysgrifennydd:

Kath Davies – Kathrine.davies2@wales.nhs.uk / 01443 744810

Gweler manylion llawn rôl y Pwyllgor yn y Cylch Gorchwyl.