Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid

Rôl y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid yw darparu:

  • Ymgysylltiad a chyfraniad parhaus wrth bennu cyfeiriad strategol cyffredinol ein Bwrdd Iechyd.
  • Cyngor ar gynigion gwasanaeth penodol cyn ymgynghori'n ffurfiol.
  • Adborth ar effaith gweithrediadau'r Bwrdd Iechyd ar y cymunedau y mae'n eu gwasanaethu.
Cadeirydd y Pwyllgor:

Sharon Richards (Dros Dro)

Cyfarwyddwr Arweiniol:

Clare Williams, Cyfarwyddwr Cynllunio, Perfformiad a Phartneriaethau (Dros Dro)

Ysgrifenyddiaeth:

Gellir cysylltu â Heather Smith trwy Heather.Smith2@wales.nhs.uk neu 01443 744800.