Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol

Bob blwyddyn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Taf Morgannwg Cwm yn derbyn arian oddi wrth Lywodraeth Cymru i dalu am ofal iechyd ar gyfer pawb sy'n byw ym Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Phen-ac mae ganddo hawl i ofal y GIG. Ein gwaith ni yw cael y gwerth gorau am yr arian hwn drwy wario'n ddoeth ar eich rhan.

Mae'r galw am ofal iechyd yn cynyddu. Mae triniaethau newydd a drud yn aml ar gael bron bob wythnos. Ein blaenoriaeth yw talu am y triniaethau hynny sy'n glinigol effeithiol, sy'n gallu dangos eu bod yn gwella iechyd pobl, ac yn cynnig gwerth da am arian.

O ganlyniad, mae rhai triniaethau nad ydym yn eu darparu fel mater o drefn ac mae'r rhain yn disgyn i ddau brif gategori:

  • Triniaethau sy'n newydd, yn newydd, yn datblygu neu'n heb eu profi ac nad ydynt ar gael fel rheol ar gyfer unrhyw gleifion ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf (er enghraifft, meddyginiaeth nad yw wedi'i chymeradwyo i'w defnyddio gan y GIG yng Nghymru).
  • Triniaethau a ddarperir gennym ni mewn amgylchiadau clinigol penodol iawn ac nid yw pob claf â'r cyflwr yn cwrdd â'r meini prawf hyn (er enghraifft, cais am driniaeth gwythiennau chwyddedig).

Gall eich meddyg teulu neu ymgynghorydd ysbyty ofyn i ni, ar eich rhan, ariannu triniaeth na fyddem fel arfer yn ei darparu ar eich cyfer. Gelwir hyn yn gwneud Cais Cyllido Cleifion Unigol (IPFR), ac mae GIG Cymru yn dilyn polisi clir ar sut i wneud penderfyniadau ar y ceisiadau hyn. Gallwch chi lawrlwytho'r polisi hwn, a thaflen yn ei egluro - isod:

Gall fideo yn egluro'r broses IPFR i'w gweld yma: https://www.awttc.org/ipfr

GWYBODAETH I GLEIFION
POLISI GIG CYMRU GWNEUD PENDERFYNIADAU AR GEISIADAU CYLLIDO CLEIFION UNIGOL (IPFR)