Neidio i'r prif gynnwy

Ein Bwrdd

 

Hysbysiad Cyfarfod y Bwrdd – 9 Ebrill 2024

 

Dyma hysbysiad y bydd cyfarfod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ddydd Mawrth 9 Ebrill 2024 am 9:00am drwy Microsoft Teams. Bydd cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd yn cael eu cynnal yn gyhoeddus ac felly mae croeso i’r cyhoedd fynychu.

Mae'r cyfarfodydd hefyd yn cael eu ffrydio'n fyw gan ddefnyddio Microsoft Teams a gall y cyhoedd ymuno â'r cyfarfodydd hyn gan ddefnyddio'r ddolen ganlynol. Fel mynychwyr, cewch wylio’r cyfarfod ar Microsoft Teams ar ddangosfwrdd (Windows neu Mac), ar y we neu ar ddyfais symudol. Os nad oes Microsoft Teams gennych, gallwch ddefnyddio porwr (Chrome, Firefox neu Edge). Nid yw’n gweithio ar Safari ar hyn o bryd.

Os hoffech ragor o wybodaeth neu os oes gennych ddiddordeb mewn arsylwi ein cyfarfodydd Bwrdd cyhoeddus, gofynnwn i chi gofrestru eich diddordeb ymlaen llaw drwy gysylltu â ni yn CTM_Corporate_Governance@wales.nhs.uk

Os hoffech arsylwi unrhyw gyfarfod Bwrdd a bod angen cyfieithu ar y pryd yn y Gymraeg neu Iaith Arwyddion Prydain, cysylltwch â CTM_Corporate_Governance@wales.nhs.uk a byddwn yn ymdrechu i ddarparu'r gwasanaeth hwn.

Gan y bydd y Bwrdd Iechyd yn 'cyfarfod cyhoeddus' mae'n bwysig nodi nad yw hwn yn gyfarfod cyhoeddus. Mewn cyfarfod cyhoeddus, gellir gofyn cwestiynau yn ystod y cyfarfod, tra bod cwestiynau’n cael eu cymryd ar ôl cwblhau’r gwaith o ystyried yr holl eitemau ar yr agenda yn ystod cyfarfod cyhoeddus.

I'r perwyl hwn, rydym yn darparu cwestiynau ymlaen llaw hyd at dri diwrnod gwaith cyn y cyfarfod, er mwyn caniatáu i ymatebion cywir gael eu darparu mewn modd amserol. Anfonwch unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud ag eitemau ar yr agenda atom drwy e-bost at: CTM_Corporate_Governance@wales.nhs.uk. Bydd y cwestiynau yn cael eu hateb ar ddiwedd y cyfarfod.

Gall y Cadeirydd ddefnyddio ei ddisgresiwn wrth benderfynu a ddylid derbyn cwestiynau sy'n codi gan y cyhoedd ar ddiwrnod y cyfarfod. O dan yr amgylchiadau hyn, mae’r Bwrdd yn cadw’r hawl i ohirio darparu ymateb er mwyn caniatáu digon o amser ar gyfer gwirio a chywirdeb, fel arfer o fewn 7 diwrnod gwaith. Gellir dod o hyd i’r agenda a’r papurau ar gyfer pob cyfarfod yma Papurau’r Bwrdd 2024 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (gig.cymru) 7 diwrnod cyn y cyfarfod.

Rheolau Sefydlog:

 

 

 

Rydym yn ymwybodol nad yw’r dogfennau sydd wedi’u cynnwys yn y maes hwn yn cydymffurfio â’r Safonau Hygyrchedd Digidol.  Os hoffech gael mynediad i fformat arall, cysylltwch â ni yn CTM_Corporate_Governance@wales.nhs.uk  Gallwch ddarllen ein datganiad hygyrchedd digidol yma;