Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth i rieni, teuluoedd a gofalwyr

Os ydych chi'n rhiant neu'n ofalwr sy'n byw yng Nghwm Taf Morgannwg, ein nod yw eich helpu i fwynhau'r profiad hwnnw i'r eithaf; rydym am i'ch bywyd teuluol ffynnu.

O ran eich gofal iechyd a'ch lles, rydym am sicrhau eich bod yn gallu cael gafael ar y gofal sydd ei angen arnoch a’ch bod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth os byddwch chi’n wynebu unrhyw anawsterau teuluol, neu os bydd gennych unrhyw bryderon.    

Mae'r dudalen hon yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ac adnoddau a all fod o gymorth i chi.

Dilynwch ni: