Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i'r staff

Profiad Gweithiwr

Ein nod yw gwneud CTM yn lle gwych i weithio trwy wrando a gweithio gyda gweithwyr i fynd i'r afael â'u rhwystredigaethau o ddydd i ddydd.

Gwasanaeth Lles Gweithwyr

Gofalu amdanoch chi yw ein prif ganolbwynt. Drwy ein cymorth ar gyfer lles, rydyn ni’n gobeithio y bydd pawb mewn sefyllfa well i ofalu am eu hunain (a’i gilydd) yn ystod y cyfnod go heriol hwn.

Cofnod Electronig Staff y GIG

Ewch i wefan Cofnod Staff Electronig y GIG

Dilynwch ni: