Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Gwybodaeth i'r staff

Mewngofnodi ESR
Lles Gweithwyr

Gofalu amdanoch chi yw ein prif ganolbwynt. Drwy ein cymorth ar gyfer lles, rydyn ni’n gobeithio y bydd pawb mewn sefyllfa well i ofalu am eu hunain (a’i gilydd) yn ystod y cyfnod go heriol hwn.

Profiad Gweithiwr

Ein nod yw gwneud CTM yn lle gwych i weithio trwy wrando a gweithio gyda gweithwyr i fynd i'r afael â'u rhwystredigaethau o ddydd i ddydd.