Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Pwyllgor Archwilio a Risg

Rôl Pwyllgor Archwilio a Risg Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yw rhoi cyngor a sicrwydd i’r Bwrdd ynghylch y trefniadau effeithiol sydd ar waith – trwy ddylunio a gweithredu system sicrwydd y Bwrdd Iechyd – er mwyn ei helpu i wneud penderfyniadau a chyflawni ei ddyletswyddau er mwyn cyflawni amcanion y Bwrdd Iechyd yn unol â’r safonau llywodraethu da a bennwyd ar gyfer y GIG yng Nghymru.

Mae system reoli mewnol y sefydliad wedi cael ei dylunio i nodi’r risgiau posib allai atal BIP Cwm Taf Morgannwg rhag cyflawni ei nodau ac amcanion. Mae’n gwerthuso’r tebygolrwydd y bydd risgiau’n cael eu gwireddu, yn ystyried yr effaith pe baen nhw’n digwydd ac yn ceisio eu rheoli nhw’n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd. Pan fydd yn briodol, bydd y pwyllgor yn rhoi cyngor i’r Bwrdd a’r Swyddog Atebol ynghylch lle mae’n bosib atgyfnerthu’r fframwaith sicrwydd a’i ddatblygu ymhellach yn ogystal â sut mae’n bosib gwneud hynny.

Cadeirydd y Pwyllgor:

Patsy Roseblade

Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:

Jayne Sadgrove
Ian Wells (Is-gadeirydd)
Carolyn Donoghue

Cyfarwyddwyr Arweiniol:

Georgina Galletly, Cyfarwyddwr Llywodraethu / Ysgrifennydd y Bwrdd
Sally May, Cyfarwyddwr Cyllid a Chaffael

Ysgrifennydd:

Emma Walters — emma.walters2@wales.nhs.uk neu 01443 744800.

Mae holl fanylion rôl y Pwyllgor Archwilio a Risg yn y Cylch Gorchwyl.

 

Bydd cyfarfodydd o'r Pwyllgor Archwilio a Risg yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol ac mae modd cael gafael ar y papurau trwy'r dolenni isod pan fyddan nhw ar gael: