Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â Ni

Gallwch chi wneud ymholiad cyffredinol trwy gysylltu â’n pencadlys a ffonio 01443 744800, neu gallwch chi fynd i wefan Iechyd yng Nghymru i gael rhif ysbyty neu wasanaeth gofal sylfaenol penodol.

Mae rhagor o fanylion cyswllt am wasanaethau penodol ar gael ar ein tudalennau gwasanaethau hefyd.

Os oes ymholiad meddygol gyda chi, cysylltwch â’ch meddyg teulu neu’r gweithiwr iechyd proffesiynol sy’n gofalu amdanoch chi. Fel arall, mae cyngor meddygol a lles cyffredinol ar wefan Galw Iechyd Cymru trwy ffonio 111. Mae’r rhif ffôn newydd sbon hwn, ar gyfer achosion gofal iechyd sydd ddim yn argyfwng, ar gael yn ardaloedd Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr.

Os oes ymholiad meddygol gyda chi, cysylltwch â’ch meddyg teulu neu’r gweithiwr iechyd proffesiynol sy’n gofalu amdanoch chi. Fel arall, mae cyngor meddygol a lles cyffredinol ar wefan Galw Iechyd Cymru.

Rydyn ni’n croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg a fydd hynny ddim yn arwain at oedi.

Dilynwch ni: