Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Cysylltwch â ni

Gallwch wneud ymholiad cyffredinol trwy gysylltu â'n pencadlys ar 01443 744800. Neu gallwch ddefnyddio'r Iechyd yng Nghymru safle i gael y rhifau cyswllt ar gyfer ysbyty penodol neu wasanaeth gofal sylfaenol.

Mae mwy o wybodaeth gyswllt ar gyfer gwasanaethau penodol hefyd ar gael ar ein gwasanaethau gwasanaethau hefyd.

Os oes gennych ymholiad meddygol, cysylltwch â'ch meddyg teulu neu'r gweithiwr iechyd proffesiynol sy'n ymwneud â'ch gofal. Fel arall, gellir cael cyngor meddygol a lles cyffredinol gan Galw Iechyd Cymru trwy ddeialu 111. Mae'r rhif ffôn gofal iechyd newydd, di-frys hwn ar gael yn ardaloedd Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Pen-y-bont ar Ogwr.

Os oes ymholiad meddygol gyda chi, cysylltwch â’ch meddyg teulu neu’r gweithiwr iechyd proffesiynol sy’n gofalu amdanoch chi. Fel arall, mae cyngor meddygol a lles cyffredinol ar wefan  Galw Iechyd Cymru.

Rydyn ni'n croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.