Neidio i'r prif gynnwy

Profiad Pobl

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi ymrwymo i ddatblygu a gwella profiad cadarnhaol y claf ymhellach, trwy nifer o wahanol wasanaethau a chyfleoedd adborth. Yn y cyd-destun hwn, defnyddir y cyfeiriad at 'bobl' a 'phrofiad pobl' i adlewyrchu pawb sy'n profi gwasanaethau'r GIG ac yn cwmpasu cleifion, teuluoedd, gofalwyr di-dâl ac eraill fel ei gilydd.

Mae Tîm Profiad y Bobl yn helpu timau clinigol i ddarparu gofal a chymorth i bobl a staff i sicrhau bod y gwasanaethau'n cynnal eu llais wrth wraidd popeth a wnawn. Mae'r gwahanol wasanaethau yn cael eu hamlygu isod:

Dilynwch ni: