Neidio i'r prif gynnwy

Gwirfoddoli i ni

Mae gwirfoddoli yn rhan hirsefydledig ac annatod o’r gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu i gleifion a staff ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Mae’n rhoi’r cyfle i bobl o’r gymuned leol i ddod yn rhan o’r sefydliad, ac yn gwneud yn siŵr fod y cymunedau hyn hefyd yn cael y cyfle i gefnogi gwaith y Bwrdd Iechyd ac i ddylanwadu arno.

Therapi Anifeiliaid Anwes
Dilynwch ni: