Neidio i'r prif gynnwy

Ymholiadau gan y cyfryngau neu'r wasg

Dylai pob ymholiad o’r fath gael ei anfon at y Tîm Cyfathrebu: CTM.News@wales.nhs.uk

Os ydych chi’n ffonio y tu allan i oriau, ffoniwch yr uwch-reolwr ar alw trwy’r switsfwrdd: 01443 443443.

I anfon llythyr atom, gallwch chi ysgrifennu at:

Y Tîm Cyfathrebu
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Tŷ Ynysmeurig
Parc Hen Lofa’r Navigation
Abercynon
CF45 4SN

Dilynwch ni: