Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty'r Tywysog Siarl

Ysbyty’r Tywysog Siarl
Y Gurnos
Merthyr Tudful
CF47 9DT

 

Rhif ffôn: 01685 721721
Cofiwch fod croeso i chi siarad Cymraeg gyda ni.

Hysbysiad Pwysig! Mae gwaith adnewyddu mawr yn digwydd yn Ysbyty'r Tywysog Siarl ar hyn o bryd.  Ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw amhariad. 

Byddwch yn ymwybodol bod gwaith mawr, hanfodol yn parhau ar safle Ysbyty'r Tywysog Siarl yn fewnol ac yn allanol. Pan fyddwch chi’n dod i'r ysbyty, ystyriwch ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, rhannu ceir neu ofyn am lifft i’ch apwyntiad.  

Rydyn ni hefyd wedi symud nifer o adrannau mewnol yn ddiweddar yn rhan o'r gwaith hwn. Mae’r rhain yn cynnwys prif adran y cleifion allanol, yr adran cardio-pwlmonaidd, orthodonteg / y genau a’r wyneb, Diabetes, podiatreg a ffisiotherapi. Erbyn hyn, mae modd cyrraedd pob un o’r rhain yn haws drwy Fynedfa 6 (y fynedfa mamolaeth) ac yn agos at y meysydd parcio isaf wrth ochr yr ysbyty.   

Os oes angen i chi barcio pan fyddwch chi’n dod i'r ysbyty, mae’n bosib y bydd angen i chi neilltuo amser ychwanegol i barcio eich car a dod o hyd i'r adran ar gyfer eich apwyntiad.  Rydyn ni’n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn fod wedi ei achosi.

Ysbyty'r Tywysog Siarl Move marker to required location, edit map again to set position

Cynlluniwr Teithiau

Rhowch god post eich man cychwyn i gynllunio eich taith
(Bydd manylion y daith yn agor mewn ffenestr newydd)
Dilynwch ni: