Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cwm Cynon

Ysbyty Cwm Cynon
Heol Newydd
Aberpennar
CF45 4BZ (defnyddiwch CF45 4DG os ydych chi'n defnyddio 'sat-nav') 

Bydd yr Uned Mân Anafiadau yn YCC yn agor ddydd Llun, 7 Tachwedd, 2022.

Yr oriau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm (apwyntiad olaf am 4.30pm)

Gellir trin y canlynol yn yr Uned:

 • Toriadau a mân losgiadau
 • Ysigiadau a straen
 • Anafiadau i'r coesau a’r breichiau
 • Dadleoli bysedd a bysedd traed
 • Anafiadau i'r pen (dan 65 oed) ac anafiadau i'r wyneb heb golli ymwybyddiaeth ac nid yw'r claf yn cymryd meddyginiaeth gwrthgeulo (teneuo gwaed).
 • Anafiadau i'ch gwddf/cefn, lle gallwch symud heb unrhyw binnau bach yn eich breichiau neu'ch coesau
 • Corffynnau estron yn y llygaid, y clustiau a'r trwyn
 • Anafiadau sydd heb dreiddio i'r llygaid a'r glust
 • Anafiadau Wal y Frest
 • Brathiadau (pryfetach, anifail)
 • Pigiadau pryfed

NI ALL y tîm DRIN:

 • Plant dan 12 mis
 • Mân salwch
 • Annwyd, peswch, dolur gwddf, cur pen, brech, tymheredd unrhyw fân salwch
 • Heintiau wrinol
 • Problemau deintyddol
 • Anafiadau i'r abdomen/stumog
 • Poen yn y frest
 • Problemau anadlu
 • Strôc
 • Cwynion croen gan gynnwys cornwydydd a brech
 • Gwrthdrawiadau traffig ffyrdd
 • Anafiadau i'r pen dros 65 oed (Canllawiau NICE)
 • Unrhyw anaf gyda mecanwaith fawr - disgyn o uchder o fwy nag 1 metr neu 5 gris/gris (Canllawiau NICE)
 • Anaf treiddiol i'r pen, gwddf, thoracs, abdomen, pelfis

Nid ydym yn darparu gwasanaeth newid rhwymynnau na thynnu pwythau. Am hyn cysylltwch â Gofal Sylfaenol.

Rhif ffôn: 01685 721721 
Cofiwch fod croeso i chi siarad Cymraeg gyda ni.

Cliciwch yma am yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn ag ymweld

Dilynwch ni: