Neidio i'r prif gynnwy

Y Gymraeg

Eich hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg

Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru ac mae gan bob un ohonom yr hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg sydd gyda ni.

Fel Bwrdd Iechyd, rydym hefyd yn gwybod yn iawn mai mater o ansawdd gwasanaeth yn unig yw defnyddio’r iaith yr ydych yn gyfforddus ynddi yn y sector iechyd. Mae defnyddio’r Gymraeg yn fwy na rhywbeth neis i’w gael lle mae’r cyfle’n codi; gall wneud cymaint o wahaniaeth i’n profiad o ddefnyddio gwasanaethau iechyd.

Rydym wedi cyhoeddi’r daflen fer yma ar beth yw eich hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg yn y sector iechyd.

Rydyn ni hefyd wedi crynhoi sut rydych chi'n gallu defnyddio'r Gymraeg yn y sector isod. Cliciwch ar y symbol gwyn plws yn y bocsys glas i ehangu.

Os hoffech weld sut rydym wedi gweithio dros y blynyddoedd i gyflawni'r dyletswyddau hyn, gweler ein 'Hadroddiadau Safonau’r Gymraeg Blynyddol' o dan 'Dogfennau Allweddol' isod.

 

 

Dogfennau allweddol

 

 

 

Dilynwch ni: