Neidio i'r prif gynnwy

Helpu gyda Chostau Byw

Mae'r cynnydd mewn costau byw yn effeithio ar sefyllfaoedd llawer o bobl ac mae hyn, yn ei dro, yn gallu effeithio ar y gallu i fyw bywydau iach. Yn aml, mae cysylltiad rhwng arian ac iechyd meddwl - gall poeni am arian effeithio ar eich iechyd meddwl, a gall iechyd meddwl gwael ei gwneud hi’n anodd i chi reoli eich arian. Gall poeni am arian arwain at deimladau o orbryder, straen, iselder, dicter. Mae hefyd yn effeithio ar y gallu i fyw bywyd iach o ran gallu bwyta bwyd iach, maethlon.

Mae llawer o wasanaethau cymorth ar gael i'ch helpu os ydych chi'n ei chael hi’n anodd – mae’r holl wybodaeth ar gael isod.

Cadw'n Gynnes
Lles Ariannol
Ble i Gael Help
Lles Corfforol
Lles Meddyliol
Cefnogaeth yn Eich Ardal
Rhaglenni a Gwasanaethau
Dilynwch ni: