Neidio i'r prif gynnwy

Adran Niwroseicoleg Glinigol

Mae’r adran niwroseicoleg yn darparu cymorth ar gyfer problemau gwybyddol a seicolegol sy'n gysylltiedig â chyflyrau niwrolegol, yn ogystal â niwro-adsefydlu cymunedol. Rydyn ni’n adran fach sy'n cwmpasu dau faes clinigol, sef strôc ac adsefydlu cymunedol trawsdiagnostig.

Mae gennym ni un pwynt mynediad ar gyfer atgyfeiriadau. Defnyddiwch y ffurflen atgyfeirio electronig neu ysgrifennwch lythyr atgyfeirio atom.

Mae'r manylion ar gyfer y ddau faes gwasanaeth i'w gweld isod.

CANOLFAN AWEN
GWASANAETHAU STRÔC
Dilynwch ni: