Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Aelodau o'r Bwrdd

Aelodau Annibynnol

Cyfarwyddwyr Gweithredol

 

Aelodau Cysylltiol 

Manylion cyswllt

Dyma ddolen ar gyfer anfon e-bost at Aelod o'r Bwrdd. Rydyn ni'n croesawu negeseuon yn y Gymraeg yn fawr ac ni fydd gwneud hynny yn achosi oedi:
CTM_AelodBwrdd@wales.nhs.uk

Mae'n cael ei fonitro o bryd i'w gilydd yn ystod oriau swyddfa a thu allan i'r amseroedd hyn mae ystod o wybodaeth ar gael ar ein gwefan

Mae ffyrdd eraill o gysylltu i'w gweld yma.

Mae eich profiad o'n gwasanaeth yn bwysig i ni.  Os byddwch chi'n anfodlon unrhyw bryd gyda'r driniaeth neu'r gofal gawsoch chi, mae hawl gyda chi i godi pryder. Yn gyntaf, os gallwch chi, codwch eich pryder gydag aelod o'r staff ar y pryd, fydd yn gwneud ei oriau i ddelio ag ef ar unwaith.

Os hoffech chi wneud cwyn, cysylltwch â'r Tîm Pryderon. Rydyn ni'n croesawu cwynion yn y Gymraeg yn fawr ac ni fydd gwneud cwyn yn y Gymraeg yn achosi oedi:

Ffôn: 01443 744915
E-bost: pryderon_ctm@wales.nhs.uk

 Am fwy o wybodaeth, ewch i'n hadran gwynion.