Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Aelodau o'r Bwrdd

Aelodau Annibynnol

Cyfarwyddwyr Gweithredol

Cyfarwyddwyr eraill

Mae rôl Ysgrifennydd y Bwrdd yn hanfodol i’r gwaith o ddatblygu a chynnal fframwaith llywodraethu cryf yn y Bwrdd Iechyd, ac mae’n ffynhonnell allweddol o gyngor a chymorth i Gadeirydd y Bwrdd Iechyd ac Aelodau eraill o’r Bwrdd.

Aelodau Cysylltiol 

Manylion cyswllt

Dyma ddolen i'ch galluogi i anfon e-bost at ein blwch derbyn Aelod o'r Bwrdd.
CTM_BoardMember@wales.nhs.uk
Mae'n cael ei fonitro o bryd i'w gilydd yn ystod oriau swyddfa a thu allan i'r amseroedd hyn mae ystod o wybodaeth ar gael ar ein gwefan