Neidio i'r prif gynnwy

Ail-gychwyn acordion Cwestiynau Cyffredin Gwasanaethau

27/09/21
Cafodd fy nhriniaeth/fy llawdriniaeth ei chanslo yn ystod y cyfnod clo, a dydw i ddim wedi clywed eto pryd bydd fy apwyntiad yn cael ei ad-drefnu. Beth ddylwn i ei wneud?
27/09/21
Mae fy meddyg teulu wedi fy atgyfeirio am ragor o driniaeth/profion, ond dydw i ddim wedi clywed dim byd. Beth ddylwn i ei wneud?
27/09/21
Mae fy nghyflwr wedi gwaethygu cryn dipyn yn ystod y cyfnod clo, a finnau'n aros mor hir. Beth sy'n cael ei wneud i wneud yn siŵr y bydda i'n cael y driniaeth sydd ei hangen arnaf i?
27/09/21
Pa mor hir y bydd rhaid i fi aros am fy nhriniaeth/apwyntiad/llawdriniaeth oherwydd yr oedi mae COVID wedi ei achosi?
27/09/21
Pam mae rhai gwasanaethau wedi ailgychwyn, er bod rhai gwasanaethau heb wneud hynny?
27/09/21
Fydd modd i fi gael ymgynghoriadau ar-lein yn lle mynd i'r feddygfa/ysbyty?
27/09/21
Rydw i'n poeni am y risg o ddal COVID os bydd rhaid i fi fynd i mewn i'r ysbyty/meddygfa ar gyfer fy nhriniaeth/fy ymgynghoriad? Ydy hi'n ddiogel?
27/09/21
Rydw i wedi bod yn aros am fy nhriniaeth sydd wedi ei chynllunio ers misoedd nawr, ac rydw i'n hynod bryderus. Beth gaf i ei wneud?
27/09/21
Rydw i'n poeni am fy nghyflwr iechyd, ond rydw i wedi drysu ynghylch pwy ddylwn i ei ffonio neu ble y dylwn i fynd. Ydy meddygfeydd/adrannau argyfwng ar agor o hyd?
27/09/21
Ddylwn i boeni'r meddyg o ystyried eu bod nhw mor brysur?
27/09/21
Rydw i'n teimlo fel fy mod i wedi cael fy anghofio wrth i'r GIG cyfan ganolbwyntio ar drin cleifion COVID. Sut alla i wneud yn siŵr fy mod i'n cael fy ngweld?
27/09/21
Mae aelod o fy nheulu wedi mynd i'r ysbyty am driniaeth gafodd ei had-drefnu. Fydda i'n gallu ymweld â'r berthynas?
27/09/21
Mae aelod o fy nheulu yn marw yn yr ysbyty. Alla i fynd i mewn i weld fy mherthynas?
27/09/21
Mae gorfod aros am fy nhriniaeth/canlyniadau profion wedi effeithio ar fy iechyd meddwl, ac rydw i'n teimlo'n gwbl ddigalon. Beth ddylwn i ei wneud?
27/09/21
Rydw i'n poeni bod y symptomau sydd gyda fi yn symptomau COVID, ond mae apwyntiad gyda fi yn y feddygfa/ysbyty. Ddylwn i fynd i'r apwyntiad o hyd?
27/09/21
Rydw i'n disgwyl fy mabi yn fuan, ac rydw i'n poeni am fynd i'r ysbyty. Fydd fy mhartner yn gallu dod gyda fi pan fydda i'n rhoi genedigaeth?
27/09/21
Rydw i wedi cael llythyr yn gofyn i mi ynglŷn â thriniaeth a ph'un a ydw i am barhau i fod ar y rhestr aros ai peidio. Beth mae hyn yn ei olygu a beth ddylwn i ei wneud?
Dilynwch ni: