Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Ffisiotherapi

Mae ffisiotherapi’n eich helpu chi i symud yn iawn eto a chyrraedd eich potensial ac mae’n helpu i atal dirywiad neu gymhlethdodau allai ddigwydd pan fydd anaf, salwch neu anabledd yn effeithio ar rywun.

I bwy mae’r gwasanaeth?

Mae ffisiotherapyddion yn darparu asesiadau, triniaeth ac adsefydlu ar gyfer y canlynol:

   

  All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

  Mae amrywiaeth o opsiynau o ran atgyfeirio at y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu. Gweler y Gwasanaethau Cysylltiedig am fwy o wybodaeth.

  Amseroedd agor
  Dydd Llun i ddydd Gwener 8:00am – 4:00pm

  Beth i'w ddisgwyl

  Mae ffisiotherapyddion yn cynnig triniaeth ac asesiadau arbenigol ar gyfer amrywiaeth eang o broblemau gan weithio gyda phobl i wella eu hiechyd a’u lles eu hun.

  Rydyn ni’n defnyddio sgiliau asesu a rhesymu clinigol i greu cynlluniau triniaeth sy’n addas i gyflwr y cleifion.

  Mae’n bosib y cewch chi eich trin fel claf allanol, a hynny fel unigolyn neu mewn grŵp, neu mae’n bosib y byddwch chi’n cael eich trin ar y ward fel claf mewnol.

  Sicrhewch eich bod chi’n gwisgo dillad llac ac esgidiau gyda sodlau gwastad ar gyfer eich asesiad.

  Gweler y Gwasanaethau Cysylltiedig am fwy o wybodaeth.

  Cysylltwch â ni
  Ar gyfer pob apwyntiad, cysylltwch â’n Canolfan Ffisiotherapi ar
  01443 715012