Neidio i'r prif gynnwy

Therapi Iaith a Lleferydd i Oedolion

Ein nod yw darparu gwasanaeth arbenigol o ansawdd uchel i oedolion ag anawsterau cyfathrebu a llyncu caffaeledig.

Rydym yn asesu ac yn trin unigolion ag anhwylderau iaith a lleferydd, problemau llais a llyncu. Rydym yn gweithio'n agos gydag ystod o broffesiynau ac asiantaethau eraill.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth?

Mae therapyddion iaith a lleferydd yn gweithio gydag ystod eang o gleientiaid. Gall hyn gynnwys oedolion â phroblemau cyfathrebu a / neu lyncu yn dilyn salwch caffaeledig (strôc) neu salwch cynyddol (Clefyd Parkinson, Sglerosis Ymledol (MS), Dementia), cleifion sy'n derbyn gofal critigol neu ofal lliniarol, a chleifion gyda problemau gyda'u llais, canser y pen a'r gwddf, neu atal dweud.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth?

Gall - mae atgyfeiriadau yn agored ar gyfer problemau cyfathrebu. Mae angen i feddyg atgyfeirio cleifion ar gyfer problemau llyncu.

Oriau Agor
Yr oriau arferol yw rhwng 8:30 am a 5:00 pm, yn dibynnu ar y clinigau.

Beth i'w Ddisgwyl

Dylech ganiatáu oddeutu awr ar gyfer eich apwyntiad cyntaf. Bydd eich therapydd iaith a lleferydd yn asesu natur yr anhawster ac yn trafod y canfyddiadau, pryd y bydd triniaeth yn cychwyn (os yw'n briodol), neu pan fydd angen adolygiad.

Gellir cynnig triniaeth ar sail unigolyn neu grŵp.

Os yw therapi yn briodol, bydd fel arfer yn cael ei gynnig mewn bloc (tua 6-8 sesiwn). Ar ddiwedd cwrs o therapi, bydd penderfyniad ar y cyd yn cael ei wneud gyda chi ynghylch triniaeth bellach, adolygiadau neu eich rhyddhau o'r gwasanaeth.

Mae croeso i chi ddod â pherthynas neu ffrind gyda chi os dymunwch.

Cysylltwch â Ni

Rwy'n arwain y gwasanaethau oedolion a phlant.

Vanessa Hayward
Pennaeth Therapi Iaith a Lleferydd

Rhowch alwad i ni
a bydd un o'n staff yn hapus i'ch helpu chi
Ffôn: 01443 443443 Est. 72547
@cwmtaf_speech
Gwasanaethau OPD i oedolion - mae cleifion yn cael asesiad risg ar gyfer eu haddasrwydd ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb, sydd ar gael ar rai safleoedd.

Fideos Defnyddiol

0:01

when did you have the stripe Jane with

0:04

dis and fifth notes

0:09

I know exactly I know that goatee so

0:14

till three years ago yet and we were at

0:22

our house in expect I know that until

0:29

ethic and I woke up in the morn

0:35

and she was living a left arm about a

0:43

new really you can say that the craft

1:00

work was a hobby but it wasn't it was an

1:03

obsession if we got in the car to go to

1:06

the door that's two miles away and you

1:10

sat down in the car what did you do take

1:15

a trick like that all right

1:21

[Music]

1:33

you

1:34

[Music]

1:44

this is truly like that like that once

1:52

beautiful like that too right like that

1:59

too late like that

2:03

that's all to 56.8 all this and this do

2:13

they correct but I wanted I told other

2:22

people though and that is that you said

2:25

that if you still in front of jaw and

2:27

said put your finger on the end of you

2:31

knows the chances are she would not

2:35

understand the instruction and do it but

2:39

if you took a finger and set you finger

2:42

on the end of you knows that you don't

2:45

and that was the biggest single lesson I

2:52

could have had that it wasn't just the

2:59

fact that you can talk which couldn't

3:01

that the words were inside of that you

3:04

couldn't get them out it wasn't just

3:05

that it was the process of how the brain

3:10

work was not the same that she would not

3:16

necessarily understand everything that

3:19

was anywhere she would nor the world she

3:22

would recognize the words that she

3:24

couldn't process that information and

3:26

with that I have to keep reminding

3:29

myself or until you find that you

3:32

communicate with shown in different ways

3:34

now if I try to move it using a humble

3:38

man this as you say she would say no

3:43

when she means you

3:44

and she say yes when she means no

3:46

sometimes so it's knowing when that

3:51

families happened so tip we got from the

3:56

aphasia Center was if you say in or

3:59

shake your head or put your phone down

4:01

nor if you say yes in politics and until

4:06

yeah I sometimes find yourselves it

4:08

getting so frustrated and worked up

4:13

myself that I've got to walk with and so

4:20

how it must be for John back at all I

4:23

can't really know I think it's only

4:27

somebody who's being in a position

4:29

control we know how my nominee often

4:34

lies

4:35

so sometimes we just have to stop

4:38

because we are getting so emotional so

4:42

we're not not too often we certainly

4:51

since this happened with crowd north

4:59

you find this happen with the same time

5:06

[Music]

5:38

and and and they talked me to do and

5:45

they wait like that like that Wow

5:55

he said the house you know what you save

6:00

me out and if the world is nice

6:07

we've said again you sit down god yeah

6:11

for what's obvious when you go to the

6:14

pullout earn it I tried it in the car

6:18

could go anywhere anywhere Caesar and or

6:26

up the Lord the Lord's nice in the cup

6:34

and we go and what sort of place do you

6:38

like to go to one where a patient like

6:48

[Music]

6:59

you

7:08

you

 
 
Dilynwch ni: