Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Ffurflen hunangyfeirio ar gyfer Podiatreg Gyhyrysgerbydol

Dim ond trigolion Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ddylai lenwi’r ffurflen atgyfeirio hon. Gwasanaeth yw hwn i’r rheiny gyda chyflyrau cyhyrysgerbydol ar ran isaf y goes, y droed neu’r migwrn.

Os ydych chi’n byw yn rhanbarth Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr, bydd eich anghenion o ran Podiatreg Gyhyrysgerbydol yn cael eu hasesu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, felly peidiwch â chyflwyno'r ffurflen hon.