Neidio i'r prif gynnwy

Ffurflen apwyntiad ar gyfer pobl â system imiwnedd wan

Mae unrhyw un sy'n 5 oed a throsodd ac sy'n byw gyda rhywun sydd â system imiwnedd wan yn gymwys i gael pigiad atgyfnerthu’r hydref.

Rydym bellach wedi anfon ein holl apwyntiadau ar gyfer pigiadau atgyfnerthu'r hydref (Tachwedd 2022). Os nad ydych wedi cael llythyr apwyntiad gennym, yna cysylltwch â ni drwy lenwi'r ffurflen isod. Efallai nad oeddem ni’n wedi gwybod eich bod yn byw gyda rhywun sydd â system imiwnedd wan.

Bydd aelod o'r tîm naill ai'n cysylltu â chi (e-bost neu dros y ffôn) neu'n anfon apwyntiad newydd atoch. Gadewch dri diwrnod i'r tîm weithredu ar eich cais a saith diwrnod i'ch llythyr apwyntiad gyrraedd.

Dylai fod cyfnod o 13 wythnos o leiaf rhwng cael brechlynnau COVID-19. Peidiwch â phoeni os ydych wedi cael brechlyn o fewn 13 wythnos, gall ein tîm drefnu apwyntiad i chi o hyd, ond byddan nhw’n sicrhau bod o leiaf 13 wythnos wedi mynd heibio.

Diolch.

Dilynwch ni: