Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Dilysu rhestrau aros BIP CTM

Dilysu rhestrau aros BIP CTM

Gallwch chi roi gwybod i ni’n gyflym a oes angen eich apwyntiad arnoch gyda'n gwasanaeth neges destun newydd.

Mae llawer o gleifion wedi bod yn aros yn hir i gael y driniaeth sydd ei hangen arnyn nhw oherwydd pandemig COVID-19. Rydyn ni’n gweithio'n galed i weld cleifion cyn gynted â phosib.

I’n helpu i ddeall p’un a ydy amgylchiadau cleifion wedi newid dros y flwyddyn ddiwethaf ai peidio, rydyn ni’n defnyddio gwasanaeth newydd. Mae'r gwasanaeth neges destun hwn yn ein galluogi i holi cwestiwn ar-lein i gleifion er mwyn cael gwybod a oes angen eu hapwyntiad arnyn nhw o hyd.

Rydyn ni wedi partneru gyda'n darparwr gwasanaethau digidol, DrDoctor, i ddarparu'r gwasanaeth hwn.

Rydyn ni’n dechrau'r gwasanaeth hwn i gleifion sydd ar restr aros ein Hadran Dermatoleg.

 

Sut mae'n gweithio
  1. Os ydych chi’n perthyn i’r garfan hon o gleifion, byddwch chi’n cael neges destun oddi wrth 07860 039092 yn gofyn i chi ymateb i gwestiwn ar-lein.

    Cliciwch y ddolen yn eich neges i ddweud p’un a oes angen eich apwyntiad arnoch chi ai peidio.

    Unwaith i chi ymateb, byddwn ni’n gofyn i chi nodi eich enw, eich dyddiad geni a’ch cod post.

    Yn dibynnu ar eich ymateb, byddwch chi naill ai'n aros ar ein rhestr aros neu'n cael eich rhyddhau.

    Os oes problem neu bryder meddygol gyda chi, ac os nad ydych chi’n siŵr beth i'w wneud, cysylltwch yn uniongyrchol â'ch darparwr gofal iechyd arferol (e.e. eich meddyg teulu, fferyllydd neu GIG 111).

Cwestiynau cyffredin
A yw'r ddolen yn y neges destun yn ddibynadwy?

Mae'r ddolen drdoctor.thirdparty.nhs.uk yn eich negeseuon testun yn ddibynadwy ac yn cael ei ddarparu gan ein partner DrDoctor.

Mae DrDoctor wedi'i achredu i'r safonau uchaf a osodwyd gan y GIG ar gyfer amddiffyn gwybodaeth gofal iechyd dinasyddion y DU. Am ragor o wybodaeth, gweler ardystiad Pecyn Cymorth Data ac Amddiffyn y GIG www.dsptoolkit.nhs.uk/OrganisationSearch/8HY91 a pholisi preifatrwydd DrDoctor my.drdoctor.co.uk/privacy

 

Pam ydych chi'n gofyn imi am fy Dyddiad Geni?

Ar ôl i chi ateb y cwestiwn, byddwn yn gofyn ichi gadarnhau eich Dyddiad Geni fel y gall y tîm archebu gadarnhau bod y neges destun wedi'i hanfon at y person iawn.

Os yw'r Dyddiad Geni a roddwch yn wahanol i'r Dyddiad Geni sydd gennym ar gofnod i chi, byddwn yn gallu gweld hyn a dilyn i fyny gyda chi fel sy'n briodol.

 

Rhoddais yr ateb anghywir beth ydw i'n ei wneud?

Os ydych wedi ateb y cwestiwn yn anghywir, peidiwch â phoeni y gallwch fynd i ateb y cwestiwn eto ac fe welwch wybodaeth am bwy i gysylltu â nhw.