Neidio i'r prif gynnwy

Newidiadau i wasanaethau oherwydd COVID-19 – Arenneg

Yn anffodus, mae llawer o apwyntiadau wedi cael eu canslo oherwydd y Pandemig. I bob apwyntiad wyneb yn wyneb sydd wedi ei ganslo, mae ymgynghorwyr yn cynnal adolygiadau ar lein neu dros y ffôn yn lle, a bydd modd ad-drefnu apwyntiadau arferol pan fydd y sefyllfa yn caniatáu hynny.

Os oes unrhyw ymholiadau gyda chi, cysylltwch â’r ysgrifennydd ar 01443 443443 est 73655. (Ar gyfer y rheiny yn ardal Ysbyty Tywysoges Cymru, ffoniwch 01656 752621).

Dilynwch ni: