Neidio i'r prif gynnwy

Newidiadau i wasanaethau – Gwasanaethau Ysbytai

Yn ystod cyfnod brig COVID-19, roedd rhaid i CTM wneud penderfyniadau anodd i gadw ein cymunedau a’n staff mor ddiogel â phosib. Ymhlith y rhain roedd oedi neu gyfyngu ar rai gwasanaethau er mwyn neilltuo ein hadnoddau’n briodol a lleihau nifer y bobl sy’n mynd i’n hysbytai ac yn defnyddio ein gwasanaethau cymunedol yn bersonol. Erbyn hyn, mae CTM yn ailddechrau ei wasanaethau’n raddol, a hynny yn unol â’r canllawiau cenedlaethol diweddaraf, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ddiogelwch y cyhoedd.

Mae modd gweld y newidiadau i wasanaethau penodol drwy glicio ar y botwm isod.

Gweler hefyd ein tudalen gwasanaethau os nad ydy'r gwasanaeth sydd ei angen arnoch ar y rhestr hon.

Dilynwch ni: