Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol Integredig

Rydym yn darparu pob agwedd ar atal cenhedlu, sgrinio heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, cyngor ac atgyfeirio ar gyfer materion iechyd menywod a dynion. Mae hyn yn cynnwys: 

Dulliau atal cenhedlu, atal cenhedlu trwy'r geg, pigiadau, mewnblaniadau, dyfeisiau atal cenhedlu rhyng-groth.

Sgrinio iechyd rhywiol, clamydia, gonorrhoea, syffilis, HIV a mwy. Rydym hefyd yn darparu clinigau cynghori beichiogrwydd y gellir eu cyrchu trwy glinigau cerdded i mewn neu atgyfeiriadau meddygon teulu, a chlinigau cytoleg ceg y groth y gellir eu cyrchu trwy gerdded i mewn neu apwyntiadau. Gellir gwneud apwyntiadau trwy ffonio'r rhifau a ddarperir.

I bwy mae’r gwasanaeth?

Unrhyw un sydd angen cyngor ar iechyd rhywiol ac atgenhedlol. Mae gennym hefyd wasanaethau penodol i bobl ifanc. Mae clinig galw heibio yng Nghanolfan Iechyd Aberdâr a gynhelir bob dydd Llun 3-6pm ar gyfer pobl ifanc 18 oed ac iau.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall. Nodir ein gwasanaethau cerdded i mewn yn ein hamserlen clinigau. Os oes angen apwyntiadau, nodir hyn yn ein hamserlen clinigau. Gall meddygon teulu atgyfeirio cleifion i'n gwasanaethau fel sy'n briodol.

Beth i'w ddisgwyl

Mae ein holl wasanaethau'n gyfrinachol ac wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion unigol. Lle bo angen, rydym hefyd yn gallu helpu cleifion trwy eu cyfeirio at asiantaethau eraill.

Cysylltwch â ni

Manylir rhifau clinigau yn unigol ar yr amserlen clinigau.

Gellir trefnu proses hunan-atgyfeirio ar gyfer terfynu beichiogrwydd trwy ffonio:

  • Bodywise (Ysbyty Dewi Sant). Ffôn 01443/443192 Dydd Llun i ddydd Iau 9.00 - 4.00pm a dydd Gwener 9.00am i 12.00
  • PAS (Canolfan Iechyd Aberdâr). Ffôn 01685/728497 Dydd Llun i ddydd Iau 9.00 - 4.00pm a dydd Gwener 9.00am i 12.00

Y Prif Rifau Brysbennu yw 01443 443443, Est 3836 neu 01685 728272.

Gweinyddwyr Swyddfa yw Beverley Jones (Ffôn: 01443 443564).

Dilynwch ni: