Neidio i'r prif gynnwy

Fferyllfeydd

Mae Fferyllwyr yn weithwyr iechyd proffesiynol â chymwysterau uchel. Gallan nhw roi cyngor a thriniaeth ar gyfer ystod o gyflyrau. Gall Fferyllwyr gynnig cyngor ynghylch moddion presgripsiwn a moddion dros-y-cownter hefyd. 

Gwnaeth Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 hi’n ofynnol i Fyrddau Iechyd Lleol lunio Asesiad o Anghenion Fferyllol ac mae’n ofynnol cyhoeddi’r Asesiad cyntaf erbyn 1 Hydref 2021.

Bwriad yr Asesiad yw gwella sut mae gwasanaethau fferyllol yng Nghymru yn cael eu cynllunio a’u darparu a nodi lle gallai fod angen am safleoedd contractwyr ychwanegol (contractwr fferyllol a chontractwr offer, lle mae angen i feddygon teulu bresgripsiynu rhagor a hefyd i ganfod lle mae contractwyr presennol yn diwallu anghenion fferyllol).

Mae'r Asesiad o Anghenion Fferyllol drafft yn cael ei gyhoeddi am ymgynghoriad 60 diwrnod rhwng Dydd Gwener 14 Mai a Dydd Gwener 13 Gorffennaf. Mae’r ddogfen hon wedi ei dosbarthu i gyrff cydnabyddedig yn rhan o Reoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2020, sy’n nodi’r wybodaeth y mae angen ei chynnwys yn yr asesiad a’r gofynion yn ei gylch.

Bydd yr Asesiad yn cael ei gyhoeddi erbyn 1 Hydref 2021 a bydd yn berthnasol am uchafswm o 5 mlynedd.

Ynghyd ag ystyried anghenion presennol, bydd y ddogfen hefyd yn ystyried y dyfodol. Bydd yn ystyried beth allai newid dros y pum mlynedd nesaf a p’un a fydd digon o fferyllfeydd ai peidio yn y mannau cywir sy’n darparu’r gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl, er enghraifft, wrth i ragor o dai gael eu hadeiladu.

Mae eich barn yn bwysig i ni, felly darllenwch y ddogfen a chwblhewch yr arolwg.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y ddogfen neu'r arolwg, cysylltwch â CTM.PNAqueries@wales.nhs.uk gyda “PNA drafft” ym mhennyn y pwnc. 

I weld yr amseroedd agor diweddaraf ar gyfer gwyliau banc cliciwch yma

0:08

pharmacies can help you with a variety

0:10

of minor health conditions

0:12

any questions you might have about your

0:13

medicines or general health you may

0:16

notice some differences

0:17

such as stickers on the floor to help

0:19

with distancing but you should still be

0:21

able to access the same services as you

0:22

could pre-coronavirus

0:24

we also have new technology to do video

0:27

consultations

0:28

or just speaking to the pharmacist over

0:30

the telephone if needed

0:31

pharmacists work in conjunction with the

0:33

doctors to help with a variety of

0:35

minor conditions that might not need a

0:37

doctor's attention

0:38

we can also do additional services such

0:40

as stop smoking

0:41

emergency contraception and general

0:44

health condition

0:44

questions we're doing our best to keep

0:46

you safe by being fully compliant with

0:49

our ppe

0:50

we've got plenty of hand sanitizer

0:51

available for patients to use

0:54

and we are keeping people two metres

0:56

apart which helps reduce the risk

0:59

you should not visit the pharmacy if you

1:00

have any symptoms of coronavirus such as

1:03

a new continuous cough

1:04

a temperature or a loss or change in

1:07

sense of smell or taste

1:08

staff will all be wearing fluid

1:10

resistant masks and if you do need a

1:12

closer consultation we have access to

1:14

full ppe if needed

 
Dilynwch ni: