Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin

Mae'r gwasanaeth anhwylderau cyffredin yn cynnig mynediad i gleifion at gyngor a thriniaeth y GIG am ddim ar gyfer anhwylderau cyffredin na ellir ei reoli gan hunanofal.

Mae'r gwasanaeth yn cynnig dewis arall i wneud apwyntiad gyda'r meddyg teulu i drafod y 26 o amodau canlynol

 • acne
 • athletwyr Foot
 • Poen cefn (llym)
 • Brech yr ieir
 • doluriau annwyd
 • colig
 • Llid yr amrannau (bacteriol)
 • rhwymedd
 • Dermatitis (croen sych)
 • Dolur rhydd
 • Llygad sych
 • Clwy'r marchogion
 • Clefyd y gwair
 • Llau pen
 • Diffyg traul
 • ewinedd traed mewndyfol
 • Genau Briwiau
 • brech cewyn
 • llindag geneuol
 • Ringworm (intertrigo)
 • clefyd crafu
 • Dolur gwddf
 • cychwynnol
 • edeulyngyr
 • llindag y wain
 • ddafaden

Ar gyfer pwy?

Gall y gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio gan unrhyw glaf sy'n byw yng Nghymru, neu wedi ei gofrestru i bractis meddyg teulu yng Nghymru. Mae'n rhaid i'r claf yn gallu mynd i'r fferyllfa yn bersonol.

Os ydych yn dioddef gydag amodau llygaid dylech ymweld optometrydd lleol (optegydd) am archwiliad llygaid GIG am ddim yn y lle cyntaf. Optegwyr sy'n cynnig gall eyecheck rhad ac am ddim ar gael yma

Weithiau, efallai y bydd angen i'r fferyllydd eich cyfeirio at eich meddyg teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall os na allant i drin eich cyflwr.

A all unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth?

Gall cleifion naill ai gael eu cyfeirio gan eu meddyg teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall neu gall hunan-gyfeirio at y gwasanaeth hwn. Os ydych yn ansicr a oes angen i chi ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, neu i weld eich meddyg, siaradwch â'r pharamcist am gyngor.

I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'r fferyllfa o'ch dewis. Gallwch gofrestru mewn unrhyw fferyllfa a gallant ddewis i symud i fferyllfa arall ar unrhyw adeg os oes angen i ddefnyddio'r gwasanaeth eto.

Beth i'w ddisgwyl

Bydd rhaid i chi ymgynghoriad preifat gyda'r fferyllydd yn yr ystafell ymgynghori fferyllfa, bydd hyn fel arfer yn cymryd rhwng 5 a 10 munud.

Nid oes angen i chi wneud apwyntiad, ond efallai y bydd angen i chi aros i weld y fferyllydd ar adegau prysur.

Bydd eich meddyg (Meddyg Teulu) yn cael ei anfon gwybodaeth am y cyngor a'r driniaeth a gawsoch.

Dod o hyd i'ch gwasanaeth GIG lleol