Neidio i'r prif gynnwy

Deintyddion

Mae llawer o ddeintyddfeydd wedi aros ar agor yn ystod y pandemig er mwyn darparu gofal brys.  

Mae deintyddfeydd yn dechrau cynnig ystod ehangach o wasanaethau eto yn raddol, yn rhan o’r broses raddol o ailgychwyn gwasanaethau iechyd yn sgil pandemig y Coronafeirws. Mae triniaethau eraill yn cael eu cynnig i’r rhai mwyaf anghenus, a bydd gwasanaethau’n cael eu hailgychwyn eto yn raddol. Bydd y rhai sydd wedi dioddef o broblemau difrifol yn ystod y cyfnod clo, a’r rhai sydd gydag anghenion gofal brys, yn cael eu blaenoriaethu wrth i bractisiau ddechrau dychwelyd at wasanaethau arferol eto. Fodd bynnag, dydy apwyntiadau rheolaidd ddim ar gael o hyd. 

Ddylai cleifion ddim disgwyl i bethau fod fel oedden nhw cyn y pandemig. Mae’n debygol y bydd yn sbel eto cyn y bydd yr ystod lawn o wasanaethau’n cael eu cynnig. 

Cleifion syn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Os oes angen practis deintyddol GIG newydd arnoch, anfonwch e-bost i CTM.DentalHelpline@wales.nhs.uk a byddwch yn derbyn ateb gyda dolen i ffurflen i'w chwblhau a fydd wedyn yn eich ychwanegu at restr aros Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Cwblhewch 1 ffurflen newydd pop person.

 

Fel arall, sganiwch y cod QR ac ef

 

yn mynd â chi yn syth at y ffurflen.

 

Os ydych mewn poen ac angen apwyntiad brys, cysylltwch â llinell gymorth ddeintyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar 0300 123 5060.

Dilynwch ni: