Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Deintyddion

Mae llawer o ddeintyddfeydd wedi aros ar agor yn ystod y pandemig er mwyn darparu gofal brys.  

Mae deintyddfeydd yn dechrau cynnig ystod ehangach o wasanaethau eto yn raddol, yn rhan o’r broses raddol o ailgychwyn gwasanaethau iechyd yn sgil pandemig y Coronafeirws. Mae triniaethau eraill yn cael eu cynnig i’r rhai mwyaf anghenus, a bydd gwasanaethau’n cael eu hailgychwyn eto yn raddol. Bydd y rhai sydd wedi dioddef o broblemau difrifol yn ystod y cyfnod clo, a’r rhai sydd gydag anghenion gofal brys, yn cael eu blaenoriaethu wrth i bractisiau ddechrau dychwelyd at wasanaethau arferol eto. Fodd bynnag, dydy apwyntiadau rheolaidd ddim ar gael o hyd. 

Ddylai cleifion ddim disgwyl i bethau fod fel oedden nhw cyn y pandemig. Mae’n debygol y bydd yn sbel eto cyn y bydd yr ystod lawn o wasanaethau’n cael eu cynnig.