Neidio i'r prif gynnwy

Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd

Dydyn ni ddim yn cynnig grwpiau Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae gan yr Ap Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd wybodaeth ddefnyddiol am fwyta'n dda, cadw'n egnïol a sicrhau magu pwysau iach yn ystod beichiogrwydd. Mae chwe adran i weithio drwyddyn nhw ar eich cyflymder eich hun sydd hefyd yn cynnwys gemau rhyngweithiol, cwisiau ac offer.

Wedi'i ddatblygu gan Weithwyr Proffesiynol GIG Cymru dibynadwy, mae'r Ap Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd yn cynnwys:

  • Awgrymiadau a chyngor ar gyfer cyflawni deiet iach
  • Syniadau ymarferol ar gyfer cadw'n heini
  • Ryseitiau, awgrymiadau siopa a chynlluniau prydau
  • Ymarferion cam wrth gam sy'n ddelfrydol ar gyfer beichiogrwydd
  • Gallwch chi lawrlwytho'r ap yn rhad ac am ddim o Google Play neu Apple Store.

Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd - Apiau ar Google Play

Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd ar yr App Store

Os ydych chi'n gweithio gyda menywod beichiog, lawrlwythwch ein poster ap Foodwise in Pregnancy i'w arddangos yn eich ardal chi:

Poster Ap Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd

Sganiwch y Cod QR isod i lawrlwytho'r ap:

I gael rhagor o wybodaeth am Fwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd, ewch i Sgiliau Maeth am Oes® - Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd a gwyliwch ein fideos gwybodaeth Foodwise yn ystod Beichiogrwydd fesul sesiwn.

 

 

Ffynonellau Cymorth

Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd - Ap Symudol

 

Dilynwch ni: