Neidio i'r prif gynnwy

Marw'n dda


-

Mae marw'n dda yn ymwneud â chynnal ein cysur, ein lles a'n hansawdd bywyd hyd at y diwedd, pryd y gallwn ni farw ag urddas

 

Sut gallai hynny edrych a theimlo?
 

 

Darparu pecyn llawn o gymorth i’r rheiny
sydd wedi cael prognosis diwedd oes, yn
ogystal â’u teulu a'u gofalwyr.

  

Dull integredig sy'n defnyddio gwasanaethau ac
arbenigedd o bob rhan o CTM i helpu i gynllunio gofal
ymlaen llaw a phrosesau eraill ar gyfer diwedd oes.

 Gweithio gyda’r maes gofal cymdeithasol a'r
trydydd sector i ddiwallu anghenion poblogaeth
sy'n heneiddio a datblygu cymunedau cefnogol o
gwmpas y rheiny sydd eu hangen.

 Datblygu system gynaliadwy a gwydn ar
gyfer heriau poblogaeth sy'n heneiddio a
sicrhau gwasanaeth gofal cymdeithasol
mwy cynaliadwy a pharod.