Neidio i'r prif gynnwy

Byw'n dda

Mae byw'n dda yn sicrhau bod y systemau cymorth cywir ar waith er mwyn i bobl fyw'r bywydau hapusaf ac iachaf posib, gan wneud y gorau o'r cyfleoedd gallwn ni eu creu ar eu cyfer.

 

Sut gallai hynny edrych a theimlo?

 

 

Symud y canolbwynt at atal salwch, a darparu
ymyriadau sy'n lleihau baich morbidrwydd ar
gleifion sy'n aros am driniaeth..
 

 

 

Gwneud y gorau o ddatblygiadau mewn gwyddoniaeth
a thechnoleg sy’n gwella ein gwasanaethau ac sy’n dod
â gofal yn nes at gartref cleifion yn rhan o ddull gofal
iechyd darbodus.

 

 

Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd a darparu
ymyriadau cymunedol sydd, yn eu tro, yn gallu arwain
at ganlyniadau gwell, fel cynnydd yn nifer y rheiny sy’n
cymryd rhan mewn rhaglenni sgrinio.


 

 

Darparu llwyfannau digidol sy'n lleihau llwybrau
papur cleifion ac ymarferwyr. Lleihau’r costau
ariannol ac amgylcheddol a ddaw yn sgil treulio
amser hirach neu amlach mewn lleoliadau gofal.