Neidio i'r prif gynnwy

Dechrau'n dda

Mae dechrau'n dda yn sicrhau bod y camau allweddol cyntaf yn nhaith bywyd yn gam tuag at ddyfodol iach a hapus. Gall, a bydd ein camau nawr yn llywio'r patrwm byddwn ni’n ei ddilyn yn ddiweddarach mewn bywyd.


Sut gallai hynny edrych a theimlo?

 

 

Pan fydd mamau'n dilyn ffordd iach o fyw yn ystod
beichiogrwydd, bydd eu plant yn cyrraedd eu llawn
botensial o ran eu hiechyd a’u lles.
 

 Mae gweledigaeth aml-asiantaeth ranbarthol ar gyfer
darpariaeth y blynyddoedd cynnar ar waith, sy’n
canolbwyntio ar sicrhau canlyniadau cadarnhaol i blant.

 

 

 
Mae teuluoedd yn wydn ac yn wybodus, ac maen
nhw’n gallu cael y cyngor a’r cymorth sydd eu
hangen arnynt, yn y man iawn ar yr adeg iawn.

 

 

 
Llai o risg o gymhlethdodau iechyd meddwl a
chorfforol diweddarach, a llai o risg o broblemau
cymdeithasol. Llai o risg o drosglwyddo anawsterau
rhwng cenedlaethau.