Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Allgymorth ac Adfer

Beth rydyn ni’n ei wneud

Mae’r Timau Estyn Allan ac Adsefydlu yn helpu unigolion gyda symptomau o seicosis ac sy’n ei chael hi’n anodd ymwneud â gwasanaethau.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae’n rhaid cael atgyfeiriad gan y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol (fel arfer gan gydlynydd gofal yr unigolyn) er mwyn defnyddio’r gwasanaeth.

Beth i'w ddisgwyl

Mae’r tîm amlddisgyblaethol yn cynnwys nyrsys seiciatrig cymunedol, therapydd galwedigaethol, seiciatrydd ymgynghorol, seicolegydd clinigol, gweithwyr cymorth gofal iechyd a thîm gweinyddol. Rydyn ni’n cynnig gofal pwrpasol i unigolion gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar wella. Mae’r pwyslais ar wella ansawdd bywyd yr unigolyn.

Cysylltwch â ni

Tîm Allgymorth ac Adfer (Gogledd)
Adran Iechyd Meddwl
Parc Iechyd Kier Hardie
Merthyr Tudful
CF481BZ

01685 351111

Y Tîm Estyn Allan ac Adsefydlu (De)
Ysbyty Y'Bwthyn
Y Comin,
Hospital Road
Pontypridd,
CF37 4AL.
01443 486222

Dilynwch ni: